Trafikksikring på vei og bane

DBB har som en av sine verdier «sikkerhet først». Dette viser igjen i det daglige gjennom ett kontinuerlig forbedringsarbeid. Siste tiltak er å sette opp sikkerhetstegn, som tilsvarer det vi kaller orienteringsstolper på norsk jernbane. Signalforskriften for sveitsisk jernbane bruker følgende signaler for å markere hvor langt fram mot en sporveksel togmateriell kan stå, uten […]