Stasjonsbyggninger del 1

Skinnegang, sporvekslere og lyssignaler er nå på plass på de to første modulene. Bortsett fra utfordringen med å kunne bruke lyssignalene i både digital og analog modus, så fungerer alt slik det skal. Jeg har valgt å utsette arbeidet med å løse dette problemet inntil videre.

Lyssignalene er på plass.

Neste naturlige skritt i arbeidet er å få lagt ballast rundt skinnegangen. Men før jeg kan gjøre det, må jeg få på plass plattformer og lignende som skal plasseres inntil sporet. Planen min er å få på plass ett stasjonsbygg, samt en godsrampe med en godsekspedisjonsbygning på. Jeg har i mange år hatt lyst å bruke Vollmer sin modell av stasjonsbygget Därlingen. Jeg liker veldig godt utseende på denne stasjonen, og så kjenner jeg det godt fra turene jeg har hatt til Sveits.

I virkeligheten er stasjonbygget og godsekspedisjonsbygget bygget sammen. Slik er det også på modellen fra Vollmer. Jeg ønsket derimot å ha godsekspedisjonen for seg selv, siden jeg har ett eget sidespor for godsvogner.

Slik ser byggesettet ut dersom man bygger det etter oppskriften, med godsekspedisjonen integrert i stasjonsbygget.

For å få dette til måtte jeg lage en ny vegg til godsekspedisjonsbygget, siden det bare følger tre vegger med i byggesettet. Jeg kjøpte en byggeplate med trestruktur på, og skjærte den til, slik at den passet til bygget.
Jeg laget også nye mønelister av styrenelister, siden det selvsagt bare fulgte en slik med i byggesettet.

Nye takmøner av styren blir laget, med den orginale som mal.
Selve rampen som godsekspedisjonen skulle stå på laget jeg av en passelig tykk isoporplate, som jeg skjærte til. Jeg kledde inn sidene med byggeplater med murtrykk. Fundamentet utenfor bygget laget jeg av byggeplater med brosteintrykk på. Disse var mye enklere å arbeide med, enn jeg fryktet på forhånd.

Prøving og tilpassing av isoporplate

Montering av brosteinplater

Og så kles sidene inn med murplater i riktig høyde. Skøytene sparkles.

Når selve rampen var ferdig var det tid for å montere opp bygget. Før jeg limte delene sammen malte jeg dem for å få ett mer realistisk utseende. I utgangspunktet har godsekspedisjonen en dobbeldør på hver lang side som skal monteres i lukket posisjon. Men jeg valgte å dele dørene i midten, og lime dem i åpen posisjon på begge sider. Dermed kan man se inn og gjennom hele bygget.

Dørene er fastmontert i åpen posisjon

Siden man kan se inn i bygget var det bare å fylle det opp med gods!

Jeg borret ett hull i gulvet inne i bygget og trekk opp ledninger til lys. Belysningen består av to blå og en hvit lysdiode. Lyset ble nok mer effektfullt enn realistisk. Jeg satte også opp en lysstolpe på selve rampen, slik at det er mulig å laste opp godsvogner også etter mørkets frembrudd.

Etter at alle detaljer som rekkverk og traller, paller og gods er på plass, er jeg ganske fornøyd med resultatet. Kapasiteten på godssporet er to lukkede godsvogner om gangen.

Oppkjøringsrampe, og rekkverk er på plass.

Kortveggen på bildet er skjært til av en byggeplate. Den har ikke det samme mønsteret som de andre tre veggene, men gryter likevel ikke stilen for mye.

Bygget sett fra andre siden.

Og fra enda en annen vinkel…

Birsemüseli stasjon er klar til å sende avgårde de første pallene med stykkgods så snart resten av jernbanetraseen er på plass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *