Trafikksikring på vei og bane

DBB har som en av sine verdier «sikkerhet først». Dette viser igjen i det daglige gjennom ett kontinuerlig forbedringsarbeid. Siste tiltak er å sette opp sikkerhetstegn, som tilsvarer det vi kaller orienteringsstolper på norsk jernbane. Signalforskriften for sveitsisk jernbane bruker følgende signaler for å markere hvor langt fram mot en sporveksel togmateriell kan stå, uten […]

Kirken

Denne helgen kom endelig Birsemüsli kirke på plass. Det skal fortsatt en del detaljer på plass utenfor. Kirken sett fra stasjonen. Trærne i bakgrunnen er foreløpig bare på prøveoppsett. Det er en utfordring at kirken står så nærme modulkanten at det blir vanskelig å feste trærne skikkelig. Nærmeste nabo til kirken er bokhandelen. Trappen opp […]